بر موازین، سخت پافشاری می کرد (شهید قدوسی و مدرسه حقانی)
24 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) دی 1387 - شماره 38 )(5 صفحه - از 11 تا 15)
تعداد شرکت کننده : 0
آدرس اینترنتی