مشخصات فردی و زندگینامه
نام:روح الله
نام خانوادگی:حسینیان
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم سیاسی

زندگی نامه

تا سوم دبیرستان را در صفاد ، یکی از روستاهای آباده طی کردم. سطح را در مدرسه حقانی قم (ادبیات را نزد آیت الله حاج شیخ حسن آقا تهرانی، لمعه نزد فاضل هرندی، مکاسب نزد آیت الله ستوده، رسائل نزد آیت الله جنتی، کفایه نزد آیت الله احمدی میانجی) درس خارج را در تهران دو سال نزد آیت الله محمدی گیلانی، یک سال نزد آیت الله صانعی، دو سال نزد آیت الله خامنه ای و یک سال کتاب قضا و شهادات نزد آیت الله میرزا جواد آقا تبریزی در قم.